Get Adobe Flash player
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
There are no translations available.

Výstavba


Inštalácia

Doprava technologických zariadení na miesto inštalácie
 • Fyzická inštalácia zariadení na mieste inštalácii
 • Inštalácia a ukončenie silových, dátových/signálnych a optických káblov
 • Overenie správnosti zapojenia kabeláže
 • Vizuálna kontrola správnosti a kompletnosti inštalácie
 • Revízna správa silových obvodov

Konfigurácia a testovanie

 • Prevzatie zariadenia a kontrola správnosti jeho fyzickej inštalácie
 • Inštalácia požadovanej softvérovej verzie zariadenia
 • Konfigurácia parametrov
 • Vclenenie zariadenia pod sietový manažment
 • Overenie funkcionalít zariadenia
 • Odstránenie nájdených chýb
 • Vykonanie požadovaných meraní
 • Vypracovanie meracích protokolov
 • Odovzdanie zariadenia konecnému užívatelovi

Integrácia

 • Nastavenie parametrov zariadenia podla technického návrhu
 • Adaptácia súvisiacich prvkoch siete na zabezpecenie spolupráce s novým zariadením
 • Komplexné overenie správnej funkcnosti celej siete
 
POSLANIE HiTeS Slovakia
Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom
návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri
Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi
naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov
DEVÍZA HiTeS Slovakia
 =

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou