Get Adobe Flash player
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
There are no translations available.

Konvergencia TDM do IP


V dnešnej modernej a dynamickej dobe neustále dochádza k búraniu bariér v spôsobe komunikácie. Klasickú telefóniu nahrádzajú najmodernejšie komunikačné technologie a riešenia na platfome IP. Tieto prináśajú neobmedzený širokopásmový internet, vysoké prenosové rýchlosti, vysoký objem prenášaných dát, a tým aj kvalitu obrazu, a ďalšie výzvy v aplikáciách.

To je aj výzva pre nás poskytovať sluźby v tomtom procese

migrácia tradičnej TDM siete do IP a broadbandizácie telekomunikačných sietí.

 
POSLANIE HiTeS Slovakia
Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom
návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri
Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi
naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov
DEVÍZA HiTeS Slovakia
 =

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou