Get Adobe Flash player
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
There are no translations available.

Školenia


Spoločnosť HiTeS Slovakia organizuje a poriada 
  • školenia, kurzy a semináre v oblasti telekomunikácií a informačných technológií,
  • všeobecné vzdelávacie kurzy a semináre,
  • školenia pre inštalačný a testovací personál,
pre údržbu a prevádzku telekomunikačných zariadení a a informačných technológií.

Vzdelávacie programy a semináre sú čo najlepšie prispôsobené požiadavkám TELCO a IT špecialistov. Cieľom programov a seminárov je vytvoriť a udržiavať vysokú úroveň technických vedomostí požadovanú pre optimálnu integráciu jednotlivých produktov v komplexných riešeniach.

Cieľom vzdelávacích kurzov je získať vedomosti a zručnosti v oblasti moderných sieťových a informačno-komunikačných technológií, najmä v oblasti sietí založených na IP, v oblasti konvergovaných technológií a next generation network – siete budúcich generácií, v oblasti výmeny technológií a riešení mobilných sietí.

Školenia vedú kvalifikovaní odborníci a školitelia, ktorých skúsenosti vychádzajú z reálnej praxe v telekomunikačnom sektore a v praktickej aplikácií informačných technológií.
 
POSLANIE HiTeS Slovakia
Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom
návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri
Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi
naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov
DEVÍZA HiTeS Slovakia
 =

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou