Get Adobe Flash player
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
There are no translations available.

Optické a metalické siete


 • zemné práce všetkého druhu (ručný a strojný výkop) v mestskej zástavbe i vo voľnom teréne s možnosťou mikrotunelovania komunikácií aj s riadeným pretlakom
 • výstavba komplexných optických sietí FTTx vrátane GPON ukončenia
 • výstavba nadzemných vedení
 • pokládka a montáž metalických a optických káblov
 • výstavba prístupových sietí až k účastníkovi
 • servis a výstavba MagioSat a Skylink
 • výstavba slaboprúdových rozvodov do 1000 V
 • pokládka a zaťahovanie ochranných rúr a multirúr pre optické káble
 • výstavba vnútorných rozvodov na báze metalickej – štruktúrovanej kabeláže a optickej sieti
 • zafukovanie a zaťahovanie optických káblov, minikáblov a mikrotrubičiek do ochranných rúr
 • opravy, rekonštrukcie a meranie káblov
 • mapovacie a geodetické práce
 • vykonávanie zákaziek na „kľúč“
 
POSLANIE HiTeS Slovakia
Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom
návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri
Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi
naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov
DEVÍZA HiTeS Slovakia
 =

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou