Get Adobe Flash player
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
There are no translations available.

O spoločnosti


 • HiTeS Slovakia s.r.o. je spoločnosť poskytujúca široký rozsah produktov
 •     a telekomunikačných služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií.
 • HiTeS Slovakia s.r.o. je členom skupiny HiTeS v regióne centrálnej Európy,
 •     na Slovensku začala svoje pôsobenie na  začiatku roka 2011.
 • Víziou spoločnosti HiTeS Slovakia s.r.o. je flexibilné prispôsobovanie sa zmenám
 •     na trhu ICT v súlade s naplňovaním nových požiadaviek a spokojnosti našich zákazníkov.
 • Cieľom spoločnosti HiTeS Slovakia s.r.o. je stať sa partnerom pre mestá a obce
 •     v oblasti šetrenia elektrickej energie, zníženia emisii pre verejné osvetlenie.


Našou činnosťou pomáhame zákazníkom efektivnejšie podnikať.

 
POSLANIE HiTeS Slovakia
Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom
návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri
Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi
naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov
DEVÍZA HiTeS Slovakia
 =

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou