Get Adobe Flash player
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
There are no translations available.

Akvizičná a inžinierska činnosť


 • Na základe zadania klienta vytipujeme viacero vhodných kandidátov - parciel resp. objektov pre umiestnenie základňových staníc,rádioreléového bodu, telekomunikačného uzla, alebo prístupového bodu.
 • Pre klienta vypracujeme akvizičnú správu s vyjadreniami vlastníkov, výpisy z listov vlastníctva, snímky z katastrálnej mapy a
  fotodokumentáciu objektu
 • Na vybranú parcelu alebo objekt následne pre klienta uzavrieme nájomnú, prípadne kúpno-predajnú zmluvu s majiteľom
 • Získame potrebné vyjadrenia dotknutých strán a potrebné povolenia v zmysle stavebného zákona
 
POSLANIE HiTeS Slovakia
Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom
návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri
Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi
naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov
DEVÍZA HiTeS Slovakia
 =

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou