Hites.sk

ZELENÁ ENERGIA

Telekomunikačné služby pre projekty veterných elektrární

Predmontáž

Inštalácie a oživovanie telekomunikačných technológií v celej infraštruktúre veterného parku

Akceptačné testy

Údržba

Vysokofrekvenčné merania

Školenia

Konzultácie

KYENOTE SIGOS

SITE test system

SITE testovací systém ponúka riešenie, ktoré telekomunikační operátory sami prevádzkujú.

Toto riešenie pozostáva zo sofistikovaného hardvéru a softvéru, ktorý môže byť jednoducho integrovaný do existujúcej sieťovej infraštruktúry, čo vedie k doplnkovým riešeniam, ako monitorovanie celého systému telekomunikačného operátora.

Základnou vlastnosťou systému je vysoká flexibilita, a tak sa môže prispôsobiť presne požiadavkám ľubovoľného sieťového prostredia

TELEKOMUNIKAČNE SLUŽBY

Telco služby

Projektová dokumentácia

Akvizičná a inžinierska činnosť

Výstavba

Swap technológie

Konvergencia TDM do IP

Popredajné služby

školenia

Optické a metalické siete.

POSLANIE HiTeS Slovakia

Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom

návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri

Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi

naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov

HiTeS Slovakia

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou

Copyright © 2020. All Rights Reserved.