Hites.sk

Projekty veterných elektrární na mori

Hlavné činnosti:

 • Predmontáž
 • Inštalácie a oživovanie telekomuikačných zariadení
 • Akceptačné testy
 • Údržba
 • Riešenie problémov
 • Vysokofrekvenčné merania
 • Školenia
 • Konzultácie

Technológie

 • TETRA radio
 • Wimax
 • Microwave radio
 • LTE
 • IP telefóny
 • IP network
 • Prístupové terminály

Certifikáty

 • SCC-VCA
 • GWO prvá pomoc
 • GWO protipožiarna ochrana
 • GWO ručná manipulácia
 • GWO práca vo výškach
 • GWO prežitie na mori
 • Opustenie helikoptéry v krízových situáciach

Hlavné referencie projektov veterných parkov na mori

Veterné parky

 • Dudgeon – UK
 • Gemini – Holandsko
 • Borkum I-II – Nemecko
 • Arkona – Nemecko
 • Borssele – Holandsko
 • Hornsea – UK
 • Sandbank – Nemecko
 • WMW – Holandsko

Zákazníci

 • ATOS
 • Equinor
 • ON
 • Orsted

Ponuka telekomunikačných produktov

HiTeS Slovakia s.r.o. je distribučným partnerom

SITE test system

SITE testovací systém ponúka riešenie, ktoré telekomunikační operátory sami prevádzkujú. Toto pozostáva zo sofistikovaného hardvéru a softvéru, ktorý môže byť jednoducho integrovaný do existujúcej sieťovej infraštruktúry, čo vedie k doplnkovým riešeniam, ako monitorovanie celého systému telekomunikačného operátora. Základnou vlastnosťou systému je vysoká flexibilita, a tak sa môže prispôsobiť presne požiadavkám ľubovoľného sieťového prostredia.

HiTeS Slovakia s.r.o. je distribučným partnerom

Global Roamer

Gloabal Roamer je prostriedok na emuláciu vlastností reálnych “roamerov”, poskytujúci úplné end-to-end testy s použitím mobilných zariadení, ktoré sú umiestnené po celom svete. Keď Váš zákazník pricestuje do zahraničia, očakáva, že všetky služby, na ktoré je zvyknutí doma, budú pre neho stále dostupné .

POSLANIE HiTeS Slovakia

Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom

návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri

Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi

naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov

HiTeS Slovakia

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou

Copyright © 2020. All Rights Reserved.