Hites.sk

O spoločnosti

HiTeS Slovakia s.r.o. je spoločnosť poskytujúca široký rozsah produktov a telekomunikačných služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií.

HiTeS Slovakia s.r.o. je členom skupiny HiTeS v regióne centrálnej Európy, na Slovensku začala svoje pôsobenie na začiatku roka 2011.

Víziou spoločnosti HiTeS Slovakia s.r.o. je flexibilné prispôsobovanie sa zmenám na trhu ICT v súlade s naplňovaním nových požiadaviek a spokojnosti našich zákazníkov.

Cieľom spoločnosti HiTeS Slovakia s.r.o. je stať sa partnerom pre mestá a obce v oblasti šetrenia elektrickej energie, zníženia emisii pre verejné osvetlenie.

Našou činnosťou pomáhame zákazníkom efektivnejšie podnikať.

POSLANIE HiTeS Slovakia

Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom

návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri

Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi

naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov

HiTeS Slovakia

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou

Copyright © 2020. All Rights Reserved.