Hites.sk

T

Mestá a obce

Systém na úsporu elektrickej energie na verejnom osvetlení

BRS-sinus+ ® pre verejné osvetlenie

Riešenie pre riadenie osvetlenia a úsporu energie pre verejné osvetlenie

Špeciálne transformátory a riadenie na báze µP znižujú spotrebu a chránia osvetlovacie zariadenia proti prepätiu a kolísaniu napätia

Napätie lampy je možné nastaviť na ľubovolný čas a dni v týždni v závislosti na prevádzke

Žiadne spätné pôsobenie na sieť prostredníctvom vyšších harmonických

Úspora na údržbu predĺžením životnosti osvetlovacích prostriedkov

Úspora energie 25 – 40 %

Jednoduchá inštalácia

Zariadenie BRS-sinus+ ® pre verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie online - BRS-control ®

Systém evidencie a znázornenia údajov o spotrebe a výkonu verejného osvetlenia

Umožňuje dialkové ovládanie systému

Prenos nameraných údajov a údajov k dialkovému ovládaniu cez GPRS

Vizualizácia nameraných údajov a a jej sprístupnenie cez internet

Inštalácia systému

Minimálny zásah do existujúcej inštalácie verejného osvetlenia

Na lampových hlavách a ukotvení stožiarov nie sú potrebné žiadne zmeny

Nenáročná montáž

Bez spätného pôsobenia na sieť

POSLANIE HiTeS Slovakia

Našimi aktivitami napomáhať zákazníkom k efektívnejším výsledkom

návrh ucelených riešení, dôraz na náklady dnes a v budúcnosti, prevádzkové aj investičné

Poskytovať vysoko kvalitné služby, riešenia a produkty

Použitie najmodernejšich technológii, vysoko kvalifikovaní vyškolení technici a inžinieri

Vytvoriť dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi

naše služby a produkty dlhodobo prospešné pre našich zákazníkov

DEVÍZA HiTeS Slovakia

kvalifikovaní odborníci s vysokou kvalitou práce a flexibilitou

Copyright © 2020. All Rights Reserved.